A Kutatócsoport  az ismeretelmélet és a széles értelemben vett tudás  klasszikus és modern filozófiai kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel azokra a változásokra, melyeket az információtechnológiai forradalom hozott  e területen. Kiemelt kutatási területeink: kollektív episztemológia, kognitív és digitális tudás architektúrák, mesterséges intelligencia és tanuláselmélet, megtestesült (embodied) kogníció, meta-filozófia. A csoport fontosnak tartja az ismeretelmélet és a megismerés-tudomány közötti szoros együttműködést és intenzíven foglalkozik a megismerés sajátos filozófiai kérdéseivel, episztemikus és logikai eszközeivel, továbbá a filozófiai megismerés episztemikus státusával.

Vizsgálódásaink túlmutatnak a szigorú értelemben vett analitikus tradíció horizontján: kiterjednek a történeti, hermeneutikai és fenomenológiai megközelítésekre is. Kutatásaink kereteit a Descartes korától eleven reprezentacionalista vs. anti-reprezentacionalista hagyományok, valamint a jelenkori ismeretelméleti diskurzus eredményeinek újragondolása képezik. Különös figyelmet szentelünk a megismerés-fogalom tudomány- és filozófiatörténeti változásainak, valamint a reprezentációs eszközök episztemológiai attitűdökre és módszerekre gyakorolt hatásának.

Kutatásaink elősegítik a tudományok – s különösképpen a bölcsésztudományok – episztemológiai jellemzőinek árnyaltabb megismerését, a tudományos gondolkodás és tudásátadás szakmódszertani problémáinak vizsgálatát, a 21. századi kommunikációs technológiák hatását tudásfogalmunk változására.

Benedek András

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4190

Bernáth László

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4181

Golden Dániel

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4682

Kondor Zsuzsanna (csoportvezető, KVT-tag)

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4176

Laki János

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: + 36 1 224 6700/4683

Tőzsér János

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4683

A Gyakorlati Filozófia Témacsoport a filozófia társadalmilag közvetlenül hasznosítható területein munkálkodik: morál- és politikai filozófiai vizsgálódásainak elsődleges témája az igazság, az igazságosság és a természetjog. Kidolgozás és befejezés előtt állnak monográfiák és tanulmányok a gyakorlati bölcsességről, az emberi méltóságról és a természetjog mai alkalmazhatóságáról. A hermeneutikai tematikájú kutatások a kontinentális filozófia hagyományos kérdései közül a mértékkel és a filozofálás módjaival foglalkoznak, e kérdéskörről konferencia és tanulmánykötet is előkészületben van. A vallásfilozófia terén a morál és a politika valláshoz fűződő viszonyát vizsgáljuk, monografikus igénnyel.

Frenyó Zoltán

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4650

Hévizi Ottó

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4157

Hörcher Ferenc (csoportvezető, KVT-tag)

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: + 36 1 224 6700/4130

Pongrácz Tibor (KVT-tag)

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: + 36 1 224 6700/4157

Szabados Bettina

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4186

Szécsi Gábor

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: + 36 1 224 6700/4180

Szücs László Gergely

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4188

Turgonyi Zoltán 

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 224 6700/4650

- Filozófiatörténet
- Tudománytörténet, tudományfilozófia
- Tudomány és demokrácia

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény (közkeletű nevén: üvegzsebtörvény) rendelkezésének megfelelően az alábbi adatokat tesszük közzé.

 

Alapító okirat

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

Telefonhasználati szabályzat

 

Belföldi és külföldi kiküldetési szabályzat

 

Letölthető űrlapok

 

Az MTA BTK intézeteinek letölthető logói

 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Filozófiai Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Tel: +36 1 224-6778.

Fax: +36 1 224-6784.

Titkárságvezető: Robotka Andrea

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Rendszergazda/webmester:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Google map link

További cikkeink...

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai