Szemináriumsorozat: Gángó Gábor - ELMARAD!

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Gángó Gábor
G. W. Leibniz erdélyi kancellárjelöltsége
című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. február 17., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

A Budai Várnegyedet érintő korlátozások miatt az előadást 2015. március 3-ra tesszük át!


Az előadásban Leibniz 1713 őszi erőfeszítéseit rekonstruálom, amelyeket annak érdekében fejtett ki, hogy megszerezze Erdély kancellári vagy alkancellári tisztét. Levelezésének a vonatkozó levéltári forrásokkal való összevetéséből kiviláglik, hogy Leibniz nem kevesebb, mint négy alkalommal tett kísérletet rá, hogy célját, ami az adott politikai helyzetben teljességgel irreálisnak bizonyult, különböző taktikák révén elérje.

A jelöltség története egyfelől megmutatja, hogy előkelő bécsi ismeretségei, Vilhelmina Amália császárné kivételével, nem álltak mellé ez ügyben. Másfelől a jelöltség fényében Leibniz udvari tanácsossá és a tervezett bécsi tudós társaság elnökévé való kinevezése karrierjének rövid tetőpontjaként tűnik fel. Azután Leibniznek a kancellárjelöltség kudarca révén meg kellett tanulnia, hogy sem további sikerekre, sem az elért pozíciók megtartására nem számíthat a császárvárosban.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai