Kiemelt feladatunk a magyar filozófiatörténet, eszmetörténet és tudománytörténet nemzetközi kontextusban történő vizsgálata, különös tekintettel Közép-Európa filozófiai kultúráinak összehasonlító filozófiatörténeti vizsgálatára. Kutatásaink meghatározó vonása módszertani reflexivitása; feladatunk fontos része a filozófiatörténet módszertani kérdéseinek a kutatása a magyar és közép-európai filozófiatörténet-írásban, tekintettel a filozófiatörténet kapcsolatára más diszciplínákkal.

Gángó Gábor

Email: gango.gabor at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4188

Kovács Gábor

Email: kovacs.gabor at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Mester Béla (csoportvezető)

Email: mester.bela at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Szabados Bettina

Email: szabados.bettina at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4175