tudományos főmunkatárs

Email: bekes.veronika at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Filozófiatörténet; Ismeretelmélet

Telefonszám
Szobaszám

 

 
Kutatási terület

 

tudományfilozófia, nyelvfilozófia, episztemológia, gyermekfilozófia (PfC), összehasonlító tudománytörténet

Kutatási projekt

 

--
Oktatási tevékenység

 

Eszterházy Károly Főiskola, ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

„Minden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt”. A romantika tudáseszményéről – in – Gurka Dezső (tanulmánykötet szerk.): Tudósok a megismerés színterein – A romantikus
tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Budapest Gondolat kiadó, 2012. 39-48.o.

„Egyetemeszmék és tudományképek” –in: Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai filozófiai tradícióban – ACTA Academiae AGRIENSIS. Nova Series Tom XXXVIII. – Eger 2011. 56-64. o.

„Miért nem emlékeznek a filozófusok saját gyermekkoruk „nagy kérdéseire“?” – In: TÖBBLET – Az EMFT periodikája Kolozsvár 2010/2. 7-29.o.

"A Polányi család és a pszichoanalízis". In: Erős Ferenc - Lénárd Kata - Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról.
Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008. 15-52.o.