kis jakab dora
 
 
 

fiatal kutató

Email:

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Politikai filozófia és erkölcsfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Rawls politikai filozófiája, kortárs politikai filozófia, Aquinói Szt. Tamás politikaelmélete

Kutatási projekt
 

John Rawls implicit személyfogalma

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

2016: "Rawls és a szerződéselméleti hagyomány."
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az agresszió. 485 p., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó,2016. pp. 417-426. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.)

2015: “Dominican Influences On Aquinas' Notion of Mixed Government”: Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 21. Central European University, Budapest.

"Atomizmus vagy közösségelvűség?: A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák." pp. 3-17. Working Papers in Philosophy, 2015/7. Kovács Gábor (szerk.)

2013: „A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei”, Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola ,Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola-Asteriskos 4. 243-255.

2011: “A Mennyei Királyságtól a liberális demokráciáig”, Phronesis, 2011 tavasz-nyár.