schmal daniel 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: schmal.daniel at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Klasszikus és kora modern filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4188
 
B.7.21.
Kutatási terület

 

Kora újkori filozófia, késő skolasztika, elmefilozófia

Kutatási projekt

 

A descartes-i elme a gondolkodás és a kiterjedés között. NKFIH/OTKA K 125 012

Intencionalitás - antik, kora modern és kortárs analitikus. NKFIH/OTKA K 123 939

Oktatási tevékenység

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófiai Intézet, docens

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

(2023). Schmal D. (szerk.), A kozmosz, a szellem és az állati lélek: René Descartes és Henry More levelezése. Budapest, Gondolat Kiadó.

(2023). Schmal D., "Descartes on the Eucharistic Presence." In: Gyula Klima (szerk.), The Metaphysics and Theology of the Eucharist. A Historical-Analytical Survey of the Problems of the Sacrament. Cham: Springer. 393–415.

(2022). Schmal D., "Representation, Reflection, and Self-Esteem in the Amour Pur Debate." Intellectual History Review. 32/1. 89–111.

(2021). Schmal D., ""Vegetative Epistemology": Francis Glisson on the Self-Referential Nature of Life." In: Fabrizio Baldassarri – Andreas Blank (eds.), Vegetative Powers. Dordrecht, Springer. 347–363.

(2020). Schmal D., "Virtual reflection: Antoine Arnauld on Descartes’ Concept of Conscientia." British Journal for the History of Philosophy. 28/4. 714–734.