hangai attila 
 

 

tudományos munkatárs

Email: hangai.attila at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Klasszikus és kora modern filozófiatörténet
Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 +36 1 224 6700/4181
 
 B.7.28.
Kutatási terület

 

ókori filozófia, késő antik filozófia, arisztotelészi filozófia, elmefilozófia
Kutatási projekt

 

Intencionalitás és mentális reprezentáció az újplatonizmusban. NKFIH/OTKA PD 21 138275
Oktatási tevékenység

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

“Aristotle on ontological priority in the categories. Ana Edelhoff, Aristotle on ontological priority in the categories. Cambridge elements. Elements in ancient philosophy. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2020”, Bryn Mawr Classical Review, 2021.05.17.

“Alexander of Aphrodisias on Simultaneous Perception”, in: D. Bennett; J. Toivanen (eds.), Philosophical Problems in Sense Perception: Testing the Limits of Aristotelianism, Springer Verlag, 2021, 91-124.

„Aphrodisziaszi Alexandrosz: A lélek 66.9–73.14, a reprezentáció”, Elpis 13 (2020), 1, 13-24.

„Aphrodisziaszi Alexandrosz megjegyzései a Sztoikus phantasia katalēptikē kapcsán”, Magyar Filozófiai Szemle 61 (2017), 4, 22-47.

„Az érzékelés tartalma – Aphrodisziaszi Alexandrosz”, in: Bárány István, Bolonyai Gábor, Ferenczi Attila, Vér Ádám (szerk.), Studia Classica - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 195-206.