A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoportja meghív minden érdeklődőt A kegyetlenség elméleti megközelítései. Konferencia Barcsi Tamás: Embertelenség az együttérzés korában című könyvében felvetett kérdésekről címmel megrendezett rendezvényére.

Időpont: 2023. december 7 - 8.

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az esemény Facebookon is elérhető.

A konferencia online is közvetítve lesz, csatlakozni ezen a linken lehetséges.

Részletes program:

2023. december 7., csütörtök

13.00                   Barcsi Tamás: Bevezető gondolatok

I.                          Szekcióvezető: Széplaky Gerda

13.15 – 13.35      Loboczky János főiskolai tanár, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: A megbomlott rend kegyetlenségei – Krasznahorkai: Herscht 07769 - Shakespeare: III. Richard és Macbeth.

13. 35 – 13. 55     Agora Zsuzsanna adjunktus, PTE KPVK: Barbarizmus és „Barbie-izmus”. A kollektív narcizmus „irracionális” rendje. Reflexiók Barcsi Tamás „Embertelenség az együttérzés korában ”című filozófiai vázlatára

13.55 – 14.15      Kmeczkó Szilárd főiskolai docens, tanszékvezető, Debreceni Református Hittudományi Egyetem: Disszonáns hangok az együttérzés korában. Határ Győző és Polányi Mihály példája

14.15 – 14.35      Diskurzus

14.35 – 14.50      Kávészünet

II.                         Szekcióvezető: Loboczky János

14.50 – 15.10      Frivaldszky János egyetemi tanár, tanszékvezető, PPKE JÁK: Aktuális jogfilozófiai megfontolások a kegyetlenségről

15.10 – 15.30      Könczöl Miklós egyetemi docens, PPKE JÁK: A kegyetlenségtől az irgalomig: Szabályok és érvek

15.30 – 15.50      Nemes László adjunktus, Semmelweis Egyetem: Mindannyian kegyetlenek vagyunk (?): Erény, szituáció, erkölcsi relativizmus

15.50 – 16. 10     Diskurzus

16.10 – 16.30      Kávészünet

III.                       Szekcióvezető: Nemes László

16.30 – 16.50      Széplaky Gerda egyetemi docens, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: Az erőszak mint kegyetlenség (Az emberi, az állati és a növényi agresszió különbségéről)

16.50 – 17.10      Tóth I. János egyetemi docens, SZTE BTK: Az állatokkal szembeni kegyetlenség narratívái

17.10 – 17.30      Diskurzus

2023. december 8., péntek

IV.                        Szekcióvezető: Bagi Zsolt

9.30 – 9.50          Olay Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE BTK: Megjegyzések a kegyetlenségől és az erőszakról

9.50 – 10.10        Valastyán Tamás egyetemi docens, intézetvezető, DE BTK: Debreceni Egyetem "Tizenegy sárga szöszcsomó". A kegyetlenség megformálódása Borbély Szilárd műveiben

10.10 – 10.30      Bene Adrián egyetemi tanársegéd, PTE BTK: A kegyetlenség mint társadalmi tünet

10.30 – 10.50      Diskurzus

10.50 – 11.10     Kávészünet

V.                         Szekcióvezető: Balogh László Levente

11.10 – 11.30      Bagi Zsolt egyetemi docens, PTE BTK: Kegyetlenség a humanizmus után

11.30 – 11.50      Weiss János egyetemi tanár, PTE BTK: Erőszak és erőszak-tapasztalat a német diákmozgalmakban

11.50 – 12.10      Kiss Viktor kutató, Politikatörténeti Intézet: A kegyetlenség nagy ellentmondása a Kívül/Belül politikai logika korában

12.10 – 12.30      Diskurzus

12.30 – 13.30      Ebédszünet

VI.                        Szekcióvezető: Weiss János

13.30 – 13.50      Kisantal Tamás egyetemi docens, PTE BTK:  A kegyetlen tudomány – a náci orvos figurája a kulturális emlékezetben

13.50 – 14.10      K. Horváth Zsolt egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem: Raptív erőszak és a kegyetlenség élvezete. Szöllősi György bűnpere és a Jó estét nyár, jó estét, szerelem

14.10 – 14.30      Balogh László Levente egyetemi docens, tanszékvezető, DE BTK: A sebzés mestersége – a kínzásról

14.30 – 14.50      Diskurzus

14.50 – 15.10      Kávészünet

VII.                       Szekcióvezető: Bene Adrián

15.10 – 15.30      Csabay István doktorandusz, PTE ÁJK: Emberiesség a kegyetlenség korában? – Halálbüntetés és kényszermunka a XVIII. században

15.30 – 15.50      Dobai Attila ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar: És rám ki fog vigyázni? Sérülékeny csoportok és a kegyetlenség iskolái az egészségügyi rendszerben

15.50 – 16.10      Tari Gergely egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport: Kegyelmesség és kegyetlenség az életvégi ellátásban – a morális distressz etiológiája 

16.10 – 16.30      Diskurzus

Az esemény plakátja: