A BTK Filozófiai Intézet ”Gyakorlati Filozófia és a Klasszikus Hagyomány Kutatócsoportja” műhelybeszélgetései a klasszikus hagyomány fogalmáról.

A kutatócsoport bemutatkozó tudományos rendezvénye azt a célt szolgálja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a filozófiai szakmán belül és más bölcsész- és társadalomtudományi szakmákkal a kutatócsoport nevébe emelt fogalomról, a klasszikus hagyományról.

A fogalommal kapcsolatban a kutatócsoport tagjai egy-egy általuk kiválasztott meghívottal fognak párbeszédbe elegyedni.

A párbeszédek egymásutánja a következő kiinduló kérdésekre (is) keresi a választ:

- Milyen széles spektrumot ölelhet át a hagyomány időben és térben? A hagyományos filozófiatörténeti előfeltevés szerint a teljes nyugati filozófia egy hagyományba illeszkedik. De vajon tartható-e ez az álláspont ma is? S mi a helyzet más humán- és társadalomtudományokkal? Lehetséges-e a hagyományok közötti párbeszéd?

- Hogyan működik a klasszikus hagyomány, ami a megszakítottság és folytonosság kérdését illeti? Például a modernizmus hagyománytörése után tovább él(het)-e a klasszikus hagyomány? A magára reflektáló hagyomány vajon él-e még?

- Lehet-e bírálni a hagyományt belülről? S lehet-e kritizálni a hagyományt kívülről?

A további kérdéseket maguk az egyes beszélgetések fogják meghatározni.

Időpont: 2021. október 19. (kedd), 9-17:30.

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Tóth Kálmán utca 4. 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 898 4348 6043 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-dialogusban

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 898 4348 6043 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

PROGRAM:

I.
9.15 – 10.15 Antik levélhagyomány

Németh Attila (BTK FI): Epikureus levelek
Ferenczi Attila (ELTE Latin Tanszék): A költői levelek szerepe az antik levélhagyomány kialakulásában

szünet

II.
10.30-11.30 Egy hagyomány kialakulása és megszilárdulása

Bodnár István (ELTE BTK Filozófia Intézet, Budapest; CEU, Filozófia Tanszék, Bécs): A peripatetikus hagyomány kialakulása: Pszeudo-Arisztotelész: Mechanika
Hangai Attila (BTK FI): A peripatetikus hagyomány megszilárdulása: Aphrodisziaszi Alexandrosz pszichológiája

szünet

III.
11.45-12.45 Nyelv, identitás és hagyomány

Szécsi Gábor (BTK FI): Identitásformáló narratívák a változó hagyomány- és közösségfogalmak metszéspontjában
Agora Zsuzsanna (PTK Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar): A nyelv mint identitásteremtő médium - a történeti pszichológia perspektívájából

ebéd

IV.
14.00-15.00 Tradíció és modernség a kora újkorban

Bene Sándor (BTK ITI): Tradíciótelepítés: A Szigeti veszedelem és a modernség hagyománya a magyar epikában
Schmal Dániel (BTK FI): Politikai abszolutizmus és klasszikus hagyomány Corneille drámáiban

szünet

V.
15.15-16.15 Klasszikus és modern a kortárs építészetről szóló diskurzusban

Wettstein Domonkos (BME Urbanisztika Tanszék): Új klasszicizálás vagy „másik modern”? Szintetizáló kísérletek a kortárs építészetben
Hörcher Ferenc (BTK FI; NKE PÁK): A klasszikus vernakuláris fogalma Sir Roger Scruton építészeti gondolkodásában

szünet

VI.
16.30-17.30 Európai értékek

Turgonyi Zoltán (BTK, FI): Hunok Brüsszelben
Szombath Attila (PPKE, Filozófiai Intézet): Érték és hagyomány