A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Székely László (MTA BTK FI)
A matematikai és a metafizikai végtelen Georg Cantornál, Ludwig Wittgensteinnél és Tengelyi Lászlónál
című előadására.

Az előadás absztraktja

Egy korábbi előadásomban Wittgensteinnek és Tengelyi Lászlónak a matematikai végtelen cantori fogalmáról adott elemzését vetettem össze egymással, rámutatva arra, hogy ha egyrészt Wittgenstein alapján mélyebben megérthetjük Tengelyi Lászlónak a végtelennel kapcsolatos elképzelését, akkor másrészt Tengelyi megadja a kulcsot a matematikai végtelen wittgensteini koncepciójának teljesebb megértéséhez és filozófiai meghaladásához.  Jelen előadásom ugyanezen témakörben fog mozogni, ám középpontjában nem két személy nézeteinek összevetése, hanem egy filozófiai probléma: a matematikai és a metafizikai végtelen viszonya fog állni. E témakört érintve Tengelyi László nem azért került e két neves személyiség mellé, mert kollégánk volt, ismertük és tiszteltük őt, hanem „objektív” okok miatt: Cantor és Wittgenstein mellett – és a kedves érdeklődők higgyék el, ezt teljesen elfogulatlanul állítom – ő az a harmadik személyiség, akinek vonatkozó gondolataival itt foglalkoznunk kell, és éppen ő az, aki a „szimbolizálás” cusanusi koncepciójának fölelevenítésével megmutatja az utat, mely Cantor és Wittgenstein egymással élesen szembenálló megközelítésével szemben e két fogalom viszonyának megnyugtató filozófiai értelmezéshez vezethet.  Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az általa célul kitűzött „ontoteológia nélküli” metafizika csak előkészítője és első lépcsőfoka lehet egy teljesebb, a „végtelenség” problémáját kielégítően megragadó metafizika felé, és ez még akkor is igaz, ha metafizikánkkal szigorúan a transzcendentális fenomenológia keretein belül szeretnénk maradni.  Előadásom végén ezen utóbbi állítás emellett fogok érvelni, s ennek során a matematikai végtelennel kapcsolatos elemzés során nyer belátást megerősítendő jelzésszerűen hivatkozom Bach zenéjére és Pilinszky János költészetére. Az előadás megértéséhez a matematika oldaláról elég lesz ismerni a természetes számokat, és érteni az „1, 2, 3 …….. n ………” jelölésmódot.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017. szeptember 19., 16:00.