A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Gömöri Márton (MTA BTK FI)
Valószínűség, véletlen és a Közös ok elv
című előadására.

Az előadás absztraktja

A valószínűség filozófiájáról szóló irodalomban konszenzus látszik lenni abban, hogy a valószínűség fogalmának nem adható kielégítő értelmezése. Az előadásban egy új valószínűség-interpretáció körvonalait vázolom fel, melynek jellegzetessége, hogy 1) a valószínűség fogalma a véletlen fogalmára épül, és nem fordítva, 2) a véletlen fogalma a kauzális függetlenség fogalmára alapozva van értelmezve, 3) a valószínűség és a relatív gyakoriság kapcsolatát a Közös ok elv teremti meg, 4) a valószínűség és a véletlen fogalma kompatibilis a determinizmussal, 5) a valószínűség és a véletlen végső soron olyan dolgok, amelyek eliminálhatóak a világ ontológiai térképéről.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 július 4., 16:00.