A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Demeter Tamás (MTA BTK FI)
A magyar filozófia szociologizáló hagyománya
című előadására.

Az előadás absztraktja
Az előadásban A szociologizáló hagyomány c. könyvem lassan készülő átdolgozásának vázlatát fogom bemutatni és szeretném megvitatni. Az átdolgozás ama tézis köré szerveződik, hogy a hagyomány felfűzhető egy a pozitivizmustól a posztmarxizmusig terjedő módszertani ívre, s ennek segítségével rekonstruálhatók a hagyomány fő témái. E tézisre támaszkodva bemutatom a készülő átdolgozás főszereplőit, a narratíva szerkezetét és vázolom főbb pilléreinek anyagát.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 március 21., 16:00.