A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Erős Vilmos (Debreceni Egyetem)

Modern historiográfia

című könyvének bemutatójára.

Az előadás absztraktja:

A historiográfiai kutatásoknak ugyanaz a célja, mint a történettudománynak általában. Azaz, hogy az e terület kapcsán felvetődő kérdésekre (hogyan írjunk történelmet, hogyan ismerünk meg történetileg, mi a történettudomány haszna, értelme, egyáltalán tudomány vagy művészet-e a történetírás stb.) történeti választ adjon, hogy alakulásában mutassa be azokat a folyamatokat, alakzatokat, amelyeken keresztül a történettudomány/történetírás mai formájában létezik. Az előadás a hasonló címen megjelent kötetet mutatja be, melynek újdonsága, hogy a hazai történetírás eredményeit is hangsúlyosan az egyetemes fogalmi keretek függvényében értelmezi.

A kötetet a szerző, Erős Vilmos történész mutatja be, majd arról Kelemen János professzor tart rövid értékelő előadást.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2016. április 26. 16:00