A HUN-REN BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Simon Attila (ELTE) Barátság, életforma és beszélgetés Arisztotelésznél című előadására, mely A szelf metafizikája és fenomenológiája. Történeti és kortárs perspektívák szeminárium sorozat keretében kerül megrendezésre.

Időpont: 2024. február 13. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az előadás összefoglalója:

Arisztotelész szerint a barátság mint együttélés (szüdzén), a barátok együttélése (rendszeres közös időtöltése) mindig valamilyen konkrét formában, életformában, bioszban valósul meg. Ami az egyén számára az élete lényegét és értelmét adja, annak akarja szentelni az idejét a barátai társaságában is (1171b29−1172a8). Az, hogy az egyén számára miben áll az élet mint egész értelme, annak függvénye lesz, hogy milyen aktivitások konstituálják számára az életet mint egzisztenciát. A barátság esetében ezek az egyénenként különböző, ám közös tevékenységek magának az életnek mint komplex aktivitásnak a közös aktualizálását jelentik. Ezekben a tevékenységekben minden pillanatban jelen vagyunk,amennyiben teljes összpontosítást és belemerülést igényelnek és tesznek lehetővé. Ilyen módon pedig az élet jó voltának – különben könnyen rejtve maradó – érzékeléséhez vagy megtapasztalásához segítenek hozzá. A másik emberrel közösen – mégpedig kifejezetten vele együttműködve – végzett cselekvés leginkább a gondolatok megosztásában, a beszélgetésben valósulhat meg (1170b8‒14). A beszéd nem pusztán kísérője az együttműködésnek, hanem a közös cselekvésnek a legfontosabb közegét jelenti. Ez a beszélgetés nem két párhuzamos monológot jelent, hanem ténylegesen dialogikus viszonyként valóságos, életszerű egymásra hatást, az egyéni nézőpontok összekapcsolódását és adott esetben módosulását. A különbségeknek a beszélgetésben lehetségessé váló megtapasztalása önmaguk és a másik mélyebb megértéséhez segíti hozzá a barátokat, s ennek elsődleges jelentősége van a barátok mint cselekvők etikailag releváns (ön)megértésében is.

Az előadáshoz online is lehet csatlakozni az alábbi linken:
https://us06web.zoom.us/j/82700726536?pwd=yOeIVi2bOhOgZ6FSjtWvloWdKL0azQ.1

Az esemény a Facebookon is elérhető ide kattintva.

A szeminárium sorozat további programját ezen a linken olvashatják.