A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Ullmann Tamás Az emlékezet kognitív és fenomenológiai értelmezése című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Előadásomban először az emlékezettel kapcsolatos felfogások előítéleteit mutatom be: ezek közül a legfontosabbak az emlék kialakulásával (lenyomat), az emlék minőségével (kép), a felidézés természetével (egy nyom aktiválása) kapcsolatosak. A legrejtélyesebb kérdés a hagyományos megközelítések számára az, hogy hol „van” az emlék, amikor nem idézzük fel? A második lépésben, részben a kortárs kognitív kutatásokra, részben fenomenológiai megfontolásokra támaszkodva azt mutatom be, hogy az emlék konstruált, nem képi természetű, változékony, szüksége van támasztékra és az emlékezet nem egyszerűen egy képesség a többi között, hanem bizonyos értelemben maga a tudat. A harmadik részben pedig azt vizsgálom, hogy ha nem az észlelés problémájából, hanem az emlékezésből indulunk ki, akkor vajon nem változik-e a tudatról alkotott képünk.

Időpont: 2023. november 14. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/87590716795?pwd=Td7QHM6gxU1ORc15RctN3i7kCISQFf.1