A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Hartl Péter Beszélgetések a természetes vallásról és a hume-i igaz vallás fogalmai című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Előadásomban elsősorban a Beszélgetések a természetes vallásról című hume-i mű alapján vizsgálom a hume-i igaz vallás koncepciót. Felhozok néhány ellenvetést azzal a népszerű nézettel szemben, hogy Philo lenne Hume (egyedüli) szóvivője. Ezzel szemben plauzibilisabbnak tűnik az, hogy egyik karakter sem tekinthető Hume szócsövének, mind a három szereplőnek vannak olyan kijelentései amelyekkel valószínűleg Hume egyetértene, és olyanok is amikkel nem. Továbbá, a dialógus forma éppen arra szolgál hogy a hume-i komplex álláspontot kifejezze. Amellett érvelek, hogy Hume nézetei leginkább egymással ellentétbe állítható fogalompárokban ragadhatóak meg: “vulgáris” (populáris vagy intézményes) és a filozófiai vallás általában, valamint mind a kettőnek “igaz” (pozitív), illetve “hamis”, romlott (corrupted, false) formája. Tézisem az, hogy mind a filozófiai teizmusnak, mind a populáris vallásnak van “igaz” (vagyis pozitív, helyeselhető) és “hamis” (vagyis rossz, romlott) formája. A Beszélgetéseken kívüli további szöveghelyek és a történeti kontextus alapján igyekszem megmutatni, hogy Philo és Cleanthes a Beszélgetések XII fejezetében az igaz vallás filozófiai és “vulgáris” (vagyis, intézményes) változatát védelmezik, amelyek a politikai pragmatizmus, vallási fikcionalizmus és a mérsékelten szkeptikus, minimális teizmus fogalmaival írhatók körül.

Időpont: 2023. május 23. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/88998656216?pwd=VFRmQVBYczI2c2dUbmYvc282VlNGdz09