A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Bárány Tibor (BME) és Márton Miklós (ELTE ÁJK) Kommunikációs kötelezettségek és társalgási implikatúrák című intézeti szemináriumi előadására.

Az előadás összefoglalója:

Előadásunkban Paul Grice nagyhatású nyelvfilozófiai elméletének egy a szakirodalomban sokat tárgyalt problémáját fogjuk elemezni, nevezetesen azt a kérdést, vajon az elmélet nem lesz-e inkonzisztens azáltal, hogy Grice egyrészt elköteleződik amellett, hogy megnyilatkozásaink tartalma kimeríthetően felosztható a mondott és az implikált tartalmi elemekre, másrészt e fogalmaknak olyan meghatározását adja, amelyekből a fenti elvnek ellentmondó esetek vezethetők le. Miután főbb vonalaiban vázoljuk Grice nyelvfilozófiai koncepcióját, részletesen bemutatjuk Jennifer Saul argumentációját, aki az említett inkonzisztenciát azzal támasztja alá, hogy értelmezése szerint Grice normatív fogalmakként határozza meg a „mondás” (what is said) és az implikatúra fogalmait. Így előállhatnak olyan esetek, amelyekben a beszélő által kifejezni (mean) szándékolt tartalom egyik fogalom normatív feltételrendszerének sem felel meg, így sem nem mondta, sem nem implikálta azt. Az előadás utolsó részében amellett fogunk érvelni, hogy bár Saulnak igaza van a grice-i alapfogalmak normatív jellegét illetően, azonban elemzésével több probléma is van. Először is értelmezésünk szerint Grice valójában nem köteleződött el a kimerítő feloszthatóság említett tézise mellett, másrészt Saul rosszul ragadja meg az implikatúra-fogalom normativitását, amennyiben azt egy alapvetően hallgató-orientált szemszögből teszi. Ezzel szemben a saját megoldásunk egy beszélői szemszögből megfogalmazott normatív értelmezése a grice-i fogalomnak, amely egyrészt elkerüli a sauli megoldás számos nehézségét, másrészt jobban illeszkedik a grice-i koncepció egészébe.

Időpont: 2022. március 29. (kedd) 14 óra

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni az alábbi link segítségével: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09