A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Hartl Péter (BTK Filozófiai Intézet - Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport) Érzelmek és Isten: Hume emotivista valláskritikája című intézeti szemináriumi előadására.

Az előadás összefoglalója:

David Hume nézeteit a vallással szemben általában egyértelműen és teljesen kritikainak, elutasítónak, szkeptikusnak szokás értelmezni. Azonban vannak olyan Hume kommentátorok (pl. Garrett, Gaskin, Livingston, Willis, Yoder), akik a hume-i vallásfilozófián belül, a domináns kritikai érvek mellett, konstruktív mozzanatokat is azonosítanak.

Előadásomban mindkét aspektust igyekszem bemutatni, mégpedig Hume emotivista érzelemfilozófiájának és etikájának kontextusában. Először is, Thomas Holden értelmezése alapján, több hume-i valláskritikai érvet bemutatok. Ezeknek az érveknek a konklúziója az, hogy Isten, mivel nem rendelkezik erkölcsi indítékokat és ítéleteteket lehetővé tevő szenvedélyekkel, nem jellemezhető morális kategóriák szerint. Továbbá, Hume szerint Istennel kapcsolatosan nem lehetnek érzelmi attitűdjeink (mint pl. a hála, vagy az imádat), tehát a hagyományos vallási gyakorlat illúzión, önbecsapáson alapszik. Mindkét érvből az következik, hogy a hagyományos, intézményes vallás igazolatlan, illetve téves metafizikai feltevésekkel él.

Az előadásom második felében körvonalazom Hume konstruktívnak tekinthető vallásfilozófiai nézeteit, melyeket a skót filozófus az igaz vallás (true religion), illetve a valódi teizmus (genuine theism) fogalmaival írt körül. Mivel Hume nem definiálja világosan, hogy mit ért ezeken, több Hume-kutató (pl. Paul Russell vagy Peter Millican) nem tulajdonít nagy jelentőséget ezeknek a szöveghelyeknek. Azonban, véleményem szerint termékenyen értelmező az igaz vallásról szóló hume-i koncepció, ha azt, a valláskritikai érvekhez hasonlóan, szintén a hume-i emotivista érzelemfilozófia és etika kontextusában értelmezzük.

Előadásomban amellett érvelek, hogy a konstruktív hume-i vallásfilozófiai nézetek értelmezéséhez az az antik gyökerű hume-i elképzelés ad kulcsot, mely szerint a filozófiának a szenvedélyeinkre mérséklő, jótékony hatása van. Az igaz vallás nem hagyományos intézményes vallás Hume szerint, sőt éppenséggel azzal ellentétes céljai és indítékai vannak. Az istenséggel kapcsolatos filozófiai vizsgálódások az ún. hűvös szenvedélyek (mint pl. az igazság szeretete, az univerzum szépsége és rendezettsége iránt érzett csodálat) által inspiráltak, melyek Hume-nál, a hagyományos vallással együtt járó szenvedélyekkel (pl. félelemmel, melankóliával) ellentétben jótékony szerepet játszanak.

Időpont: 2022. február 15. (kedd) 14 óra

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni az alábbi link segítségével: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09