A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Simon József (SZTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Tanszék – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)

Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség Apáti Miklós Vita triumphans civilis (Amsterdam 1688) című művében

című intézeti szemináriumi előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az előadás filológiai bevezetése arra mutat rá, hogy Apáti 1688-as publikációja voltaképpen kompilációnak is tekinthető, amennyiben nagyban támaszkodik Pierre Poiret (1646–1719), Antoine Le Grand (1629–1699) illetve Samuel Pufendorf (1632–1694) bizonyos műveire. Apáti egyfelől az akarat indifferenciájának kartéziánus problémakörét tárgyalja Poiret alapján, másfelől Pufendorf elméletét követi a természetjogi kötelezettség eszméjének hangoztatásával. Ám kérdéses, hogy e két elmélet kompatibilis-e egymással. Az előadás Apáti azon elméleti erőfeszítéseinek bemutatására tesz kísérletet, melyek arra irányulnak, hogy a morális indifferencia tézisét fenntarthassa a morális természettörvény pufendorfi értelemben vett hipotetikus szükségszerűsége mellett.

Időpont: 2022. február 1. (kedd) 14 óra

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni az alábbi link segítségével: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09