A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Kertész Gergely

Ágencia az organizmusok világában és azon kívül

című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az előadás a minimális ágencia fogamának egy lehetséges kiterjesztését tárgyalja az organizmusok és a teleológia rendszerelméleti megközelítésének kontextusában. Hagyományosan az ágencia fogalmát a mentális tulajdonságokkal rendelkező lényekre korlátozták. Az utóbbi évtizedekben az organizmus rendszerelméleti meghatározásai új fogalmi teret nyitottak az ágencia fogalmáról és evolúciójáról való gondolkodáshoz. Az organizmikus nézet szerint a komplex önfenntartó rendszerek, az organizmusok akkor váltak ágensekké, amikor egy speciális típusú reagálási képességet alakítottak ki környezeti változásokra, amikor elkezdtek saját érdekükben cselekedni. Pontosabban szólva akkor, amikor a környezeti hatásokra úgy kezdtek válaszolni, hogy nem csak saját belső állapotaikon változtattak, amire minden organizmus képes, hanem az környezet olyan elemeit változtatták meg, amelyek egyáltalán nem álltak az őket alkotó önfenntartó oksági ciklusok korlátozása alatt, de olyan módon, hogy az funkcionálisan hozzájáruljon az önfenntartásukhoz.

Az előadás a minimális ágencia fogalmának alkalmazhatóságát vizsgálja a valódi organizmusok világán, mint fizikailag lehatárolt individumok világán kívül. Léteznek olyan kibernatikai rendszerek (a hőkövető rakétáktól a fejlettebb robotokig) amelyek az ágencia megjelenésének legfontosabb jeleit magukon viselik a viselkedés szintjén, annak ellenére, hogy ők maguk nem organizmusok, hiszen nem önfenntartásra organizált a felépítésük. Az ilyen rendszerek nem számítanak organizmusnak, ezért elvileg minimális ágenként sem azonosíthatóak. Az előadás fő célkitűzése, hogy kifejtse az ágencia egy olyan, származtatott fogalmát az organizmikus nézetre építve, ami alkalmazható ezekre a rendszerekre is és ami más rendszerek ágenseiként azonosítja őket. Ez lehetővé teszi, hogy ágens jellegű viselkedésüket tágabb értelemben vett önfenntartó rendszerek részének tekintsük, ami megalapozza, hogy cselekedeteiket úgy értelmezzük, mintha azokat ezen rendszerek érdekében hajtották volna végre.

Kommentátor: Bernáth László (BTK FI)

Időpont: 2021. szeptember 28. (kedd), 14. óra

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 812 4434 0255 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-kertesz

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 812 4434 0255 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.