A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Kékesi Balázs

Szituáltság, konceptualizáció és fogalmi reprezentáció az embodied kognitív szemantikában

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A szituált kogníció tézise nélkülözhetetlen eleme a kogníció embodied (testesült) szemléletét meghatározó téziscsoportnak. E tézis már az 1980-as években, a mesterséges intelligencia kutatásban megfogalmazódott és nagy hatást tett a kogníció embodied szemléletének olyan neves apologétáira, mint Andy Clark, vagy az un. heideggeriánus kognitív tudomány területén, Michael Wheeler. Emellett a szituált kogníció tézisének fenomenológiai olvasata a Varela, Thompson és Rosch nevével fémjelzett enaktivizmus létrejöttében játszott meghatározó szerepet. A szituált kogníció működése, a közvetlen környezet testi, cselekvő, felfedező megismerése és a konceptualizáció összefüggéseire Lakoff és Johnson kognitív metafora elmélete világított rá. Ugyanakkor a szerzőpáros által képviselt konceptualizációs hipotézis átfogó teóriává csak az ezredforduló után, Lawrence W. Barsalou, szituált konceptualizáció elméletének integrálásával vált.

Előadásomban először a szituált kogníció tézisét mutatom be röviden, az embodied szemlélet különböző irányzatainak tükrében. Ezután Barsalou szituált konceptualizáció elméletét ismertetem, ami a perceptuális, multimodális fogalmi reprezentáció elméletéhez vezeti el a gondolatmenetet. Ez utóbbi elmélet átfogó néven a fogalmak empirikus elmélete néven is ismeretes és újabban izgalmas diskurzus folyik róla, az embodied kognitív tudomány filozófiájában. Amellett fogok érvelni, hogy Barsalou elmélete erős kihívója a hagyományos fogalom-elméleteknek, egy bizonyos határig. Majd a Lawrence Shapiro és Jesse J. Prinz által is bemutatott, racionális fogalmak versus empirikus, vagy embodied fogalmak vitába illesztve címezek kérdéseket az empirikus fogalmak elméletének, különösen az absztrakt fogalmak keletkezése és a nyelvi interszubjektivitás vonatkozásában.

Időpont: 2021. május 25. (kedd), 15. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 946 9447 5063 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-kekesi

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 946 9447 5063 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!