Az MTA BTK Filozófiai Intézete a 2014-es évben az alábbi pályázatokon nyert el támogatást:

-Nemzetközi jelenlét erősítése: lektorálás, a "Van-e egyetemes erkölcs?" konferencián elhangzott szövegek megjelentetése. Összeg: 350.000 Ft

-Nemzetközi Konferencia Pályázat (MTA): a "Van-e egyetemes erkölcs?" konferenciára fordított támogatás. Összeg: 500.000 Ft

-Gángó Gábor: "A nemesi örökség szerepe a közép-európai állampolgárság kiformálódásában" c. kutatási projektre nyert támogatás. Összeg: 650.000 Ft

-Szabó Gábor: "Valószínűség, kauzalitás és determinizmus" c. kutatási projektre nyert támogatás. Összeg: 850.000 Ft

-Demeter Tamás: Tudománytörténeti-tudományfilozófiai szemináriumsorozatra elnyert támogatás (NKA). Összeg: 700.000 Ft