Hörcher Ferenc új könyve Art and Politics in Roger Scruton's Conservative Philosophy címmel jelent meg a Palgrave Macmillan kiadónál. 

A kötet része a kiadó Palgrave Studies in Classical Liberalism című sorozatának. A mű elsőként ad átfogó, könyv terjedelmű áttekintést a néhai Sir Roger Scruton filozófiai hagyatékáról.

A könyvet a kiadó a következő szöveggel ajánlja olvasói figyelmébe:

„Ez a könyv a politika, a művészet és a filozófia területét öleli fel, és rámutat e három terület kapcsolódási pontjaira. Hőse, a néhai Sir Roger Scruton régóta érdeklődött a kultúra e különböző területei iránt, ismereteket szerzett a politika, a művészet és a filozófia gyakorlatában és elméletében egyaránt. A könyv állítása tehát az, hogy a felszínes előítéletekkel ellentétben lehetséges a művészet és a politika filozófiai kérdéseit ugyanabban az életműben tárgyalni, amint azt a Cambridge-ben végzett analitikus filozófus példája bizonyítja.

A könyvnek tehát van egy általános, elméleti szinten megfogalmazott merész tézise, amely feltérképezi a politika, a művészet és a filozófia közötti összefüggéseket. Ugyanakkor a konkrétumok szintjén is úttörő vállalkozás, hiszen az első könyv terjedelmű összefoglalást nyújtja Roger Scruton, a 20. század végének és a 21. század első évtizedeinek talán legfontosabb brit konzervatív filozófusa filozófiai hagyatékáról. Emellett az olvasó betekintést nyerhet a filozófus Közép-Európa művészete és kultúrája iránti rajongásába is. Végül pedig merész elemzést nyújt a néhai Scruton metafizikai inspirációiról is, összekapcsolva a művészeteket, és különösen a zenét a vallással és a szerelem/szeretet kötelékeivel is.”