A Filozófiai Intézet tudományos tanácsadója, Gángó Gábor a History of European Ideas folyóiratban jelentette meg cikkét a Grotius utáni természetjog első évtizedeiről.

Johann Christian von Boineburg, Samuel Pufendorf, and the foundation myth of modern natural law (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01916599.2022.2099044) című tanulmánya átértékeli a mainzi miniszter, Johann Christian von Boineburg és közeli munkatársai, Hermann Conring és Johann Heinrich Boecler szerepét a módszertani váltásban, amelyet Samuel Pufendorf végrehajtott természetjogi elméletében az Elementa jurisprudentiae universalis (1660) és a De jure naturae et gentium (1672) között. Pufendorf reflexiói az eseményekről a De jure naturae et gentium első kiadásának Előszavában, valamint Christian Thomasius beszámolója Paulo plenior, historia juris naturalis (1719) című művében az intermezzót a modern természetjog alapító mítoszának lényegi elemévé tették.