A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt Turgonyi Zoltán Természetjogállam. Egy új erkölcsi és politikai közmegegyezés lehetséges elméleti alapjainak vázlata című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 13.00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), Trapéz terem (B.7.16)

A könyvet bemutatja Frenyó Zoltán, Hörcher Ferenc és a szerző.

A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent kötet a helyszínen megvásárolható.

A bemutatón online formában is részt lehet venni:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 889 1244 1963 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-turgonyi

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 889 1244 1963 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

A személyesen megjelenő kedves vendégeinket kérjük, viseljenek maszkot!

Az eddigi története legmélyebb válságát élő nyugati civilizációnak immár identitása, sőt puszta fennmaradása forog kockán. A krízis egyik fő oka a liberalizmus jelenleg uralkodó formáján alapuló erkölcsi és politikai konszenzus önromboló volta. A kötet kiútkeresés gyanánt e konszenzus radikális felülvizsgálatát javasolja: egy olyan erkölcsi paradigmára való áttérést, amely nem egyoldalúan az egyének szabadságát és egyenlőségét hangsúlyozza, hanem tekintettel van a társadalomnak mint az egyéneket túlélő egésznek a tartós fennmaradására és virágzására is, mert enélkül hosszú távon a szabadság és az egyenlőség sem lehetséges.

Az új paradigma ugyan visszatérést jelent a hagyományos értelemben vett természetjoghoz, de különbözni fog annak klasszikus formájától: számol a modernitáshoz vezető történelmi folyamat megfordíthatatlanságával, és megőrzi a liberalizmus maradandó vívmányait is. Ezzel összefüggésben a könyv által javasolt szemlélet tudomásul veszi a társadalom világnézeti megosztottságát, s ennek megfelelően értelmezi újra vallás és erkölcs viszonyát. Civilizációnk vélt vagy valóságos újkori bűneinek túlhangsúlyozásával szemben inkább a Nyugat önbecsülésének helyreállítására törekszik, a helyesen értelmezett európai értékeket az egész emberiség számára nélkülözhetetlennek tekintve.