A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Pléh Csaba (CEU)
A kollektív emlékezet empirikus és fogalmi elemzése: Halbwachs ma

című intézeti előadására.

Az előadás absztraktja:

Közel 100 éve fogalmazta meg a Durkheim-követő Maurice Halbwachs kollektív emlékezet felfogását, mely másik mentora, Bergson személyes emlékek elméletének adott társas/társadalmi értelmezést. Bemutatom, hogy Halbwachs már saját korában is a társas keretekről beszélve nagy gondban van, hogy hogyan kerülje el a csoportlélekszerű fantomokat. Halbwachs mai renenszánsza is kétarcú. Egyik oldalon a társadalmi reprezentációk elméleteiben próbálják lehorgonyozni, a másik oldalon viszont emlékezeti gyakorlatokban keresnek neki értelmezést. Halbwachs kollektív memória felfogása így válik nemcsak történeti forrássá, hanem a közösségi ismeretelméletek újraértelmezésének lehetséges kiindulópontjává is.

Kommentátor: Benedek András (BTK FI)

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4,  B.7.16. (Trapéz terem)
Időpont: 2019. február 18. (kedd), 14. óra