A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Schmal Dániel (PPKE)
Reflexív megismerés és probabilisztikus stratégiák. Egy modern kori probléma genezise

című intézeti előadására.

Az előadás absztraktja:

A korai modernitásra erősen jellemző a közönséges tárgyak megismerésére irányuló, ún. elsőrendű megfigyelésről a másodrendű, (azaz a megfigyelésre magára, illetve a megfigyelési körülményekre irányuló) reflexív megfigyelésre történő áttérés. Előadásomban azt vizsgálom, hogy ez a reflexív mozzanat miként van jelen az információhiányos körülmények között végzendő cselekvés kora újkori elméleteiben. A 16-18. századból számos ilyen elmélet ismert. Először annak megmutatására teszek kísérletet, hogy a probabilisztikus cselekvés elmélete a korai felvilágosodás racionalisztikus társadalomszervező műveleteinek kiemelkedően gazdag (ám a legutóbbi időkig csak elvétve kutatott) területét képezi, majd e két probléma (a reflexív megismerés és a probabilisztikus cselekvés) belső összefüggéseit igyekszem megvilágítani. E szálak összekötésétől a modernitásra való áttérés egy eddig kevéssé ismert filozófiai és történeti aspektusának a megértését remélem.

Kommentátor: Bernáth László (BTK FI)

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4,  B.7.16. (Trapéz terem)
Időpont: 2020. január 7. (kedd) 14 óra