A BTK Filozófiai Intézete minden érdeklődőt szeretettel meghív

Olay Csaba
Ritter-iskola: modernitás és kompenzáció

című előadására.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2019. november 5., kedd, 14.00

Az előadás absztraktja:

Az előadás célja, hogy a Ritter-iskola vezéralakjának, Joachim Ritternek néhány alapgondolatát körvonalazza, majd ehhez kapcsolódóan egy pillantást vessen az egyik legjelentősebb tanítvány, Odo Marquard hermeneutikai szkepszisére. A Ritter-iskola – a Heidegger-tanítványok és a Frankfurti Iskola mellett legfontosabb 20. századi német filozófiai csoportosulás – meghatározó témája a modernitás Hegelhez kapcsolódó értelmezése, mely a felvilágosodás elvi szintű elismerése mellett lényeges hiányosságokat és megoldatlanságokat rögzít abban. Ritter modernitásról alkotott képe két összetartozó tétellel jellemezhető: A modern kor egyszerre az emberi szabadság beteljesülése és egyúttal ebből adódó, feloldhatatlan, viszont kompenzálható szerkezeti hiányosságok kialakulása. A modern ipari társadalom egyrészt elhozta és egyre globálisabban kiteljesíti minden ember mint ember szabadságát és mint embert általános jogalannyá avatja. Másrészt viszont a szubjektivitás – a reformációban lezajló – kiépülése nélkülözhetetlenné teszi az egyén számára a történetileg hagyományozódó, partikuláris értelemösszefüggéseket. Utóbbi szempontot hivatott lefedni a kompenzáció gondolata, melyet Ritter elsősorban a szellemtudományok és a művészet feladatának tekint. Odo Marquard a maga részéről egy szkeptikus pozíciót dolgoz ki, melyet alapvetően az különböztet meg Ritter álláspontjától, hogy kevésbé szorítkozik a modern ember helyzetére, sokkal inkább általában véve az emberi végesség szkeptikus filozófiáját kívánja nyújtani. Az előadás mindkét esetben igyekszik számba venni a vázolt álláspontok nehézségeit és lehetséges kritikáit.