A BTK Filozófiai Intézet "Ki a jelentős magyar filozófus? Relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában" címmel konferenciát szervez, melyre olyan előadók jelentkezését várjuk, akik a tizenkilencedik és a huszadik századi magyar filozófia történetéből választott esettanulmány alapján vagy közvetlen módszertani irányultságú előadásban foglalkoznak azokkal a problémákkal, melyeket a filozófusi teljesítmény történetírói értékelése, a történetírói szelekció és narratívaszervezés, valamint a kifejezetten az erre a dilemmára reflektálni próbáló modern filozófiatörténet-írói módszertanok vetnek fel a magyar filozófiatörténet kontextusában, kezdve a tizenkilencedik század elején szerveződő professzionális filozófiai élettől (Kant-vita, Hegel-vita) egészen 1989-ig.

További információk a konferenciafelhívásban található.

CFP Ki a jelentos magyar filozofus 2019 WEB