Fájdalommal tudatjuk, hogy intézetünk volt munkatársa, Dr. Sós Vilmos életének 86. évében elhunyt.

Az ismeretelmélet és a jogfilozófia területén végzett kutatásokat. A modern igazságelméletekről szóló könyve hosszú ideig fontos tájékozódási pontként szolgált.

Egyike volt annak a néhány magyar értelmiséginek (Heller Ágnes, Márkus György, Márkus Mária, Sós Vilmos és Tordai Zádor), akik 1968 augusztusában nyilvánosan tiltakoztak Csehszlovákiának a Varsó Szerződés csapatai általi megszállása ellen.

A filozófia mibenlétéről írott gondolatainak felidézésével búcsúzunk kollégánktól:

„A filozófiai érvelés nem kizárólag – talán nem is elsősorban – szigorú logikai bizonyítás, hanem az összes lehetséges érvek és ellenérvek, szándékok, motivációk legteljesebb elemzése. A filozófia nem tör bizonyosságra. … A filozófia még azokban az esetekben is kétségek után kutat, ahol az állítások és elméletek teljességgel bizonyosnak tűnnek. … A filozófia célja nem az egyirányú oktatás vagy kioktatás, hanem a párbeszéd ezzel az egyetemes hallgatósággal.” Holmi 1991. március

Búcsúztatása július 5-én, 10 órakor lesz a Kozma utca 6. szám alatti zsidó temetőben.

Az MTA BTK Filozófiai Intézetében dolgozó kollégái osztoznak a család gyászában.

sosvili