Az MTA BTK Filozófiai Intézetében 2019. február 21-én, csütörtökön

Intelligentsia in Poland and Hungary. Theories, Interpretations and Individual Careers

címmel műhelykonferenciára kerül sor. A rendezvény plakátját lásd itt, programját pedig itt.