Kovács Gábor és Mester Béla előadást tartanak az MTA Veszprémi Területi Bizottsága által szervezett Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című konferencián. A konferencia programját lásd itt, az előadások összefoglalóit pedig itt. Az MTA TK munkatársaival közösen szervezett szekció egy tervezett közös nemzetközi kutatás előmunkálataiba illeszkedik.