Az MTA BTK Filozófiai Intézete minden érdeklődőt szeretettel meghív a Paideia előadások keretében

Hévizi Ottó
Egy rendszer szívzűrjei
Kant időfilozófiájának néhány kérdéséről

című előadására.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2018. december 4., 16.00 óra

Az előadás absztraktja:

Kant A tiszta ész kritikája „legfontosabb fejezetének” mondta azt, amelyik az idői sémákról szól. Heidegger szerint is a sematizmus-fejezet alkotja Kant művének a „magvát” (Kernstück). A Kant-disszertációval induló Helmuth Plessner, velük összhangban, szintén úgy fogalmaz, hogy ez a fejezet a kanti tanítás „szíve” (Herzstück). Viszont Polányi Mihály joggal figyelmeztet arra, hogy a kanti sématan ugyanakkor „alvó szörnyeteg” is (sleeping monster), amely, ha fölébred, magával ránthat mindent, amit tudásunkról tudni vélünk. Az előadás néhány tünet vizsgálatán keresztül ennek a nagy formátumú, mondhatni „szörnyeteg” szívnek a gyengélkedését próbálja diagnosztizálni.