Palagyi elso borito

  

 

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a jelentőségéhez képest mindeddig méltatlanul kevés figyelmet kapott filozófus és irodalmár, Palágyi Menyhért Észlelés és fantázia címmel megjelent válogatott írásait. A kötet az első magyar válogatás Palágyi Menyhért műveiből, melyben magyar nyelvű írásai mellett megtalálható néhány eddig csak német nyelven hozzáférhető tanulmányának fordítása is. A kötethez függelékként Palágyi Menyhért írásainak mindeddigi legátfogóbb bibliográfiája csatlakozik.

A kötet, melyet az MTA BTK Filozófiai Intézetének keretében Bogdanov Edit és Székely László szerkesztett, és a Mester Béla által szerkesztett „ERGO” sorozatban jelent meg, egyaránt betekintést nyújt Palágyi filozófiai, társadalomelméleti, művészetfilozófiai és irodalmi tematikájú írásaiba, és így egységében tárja elénk e sokrétű alkotó gondolatvilágát. Mint ilyen, ott a helye minden irodalommal, művészetelmélettel, társadalomtudományokkal és filozófiával foglalkozó tanszék és kutatóintézet könyvtárában, de a filozófia, a magyar gondolkodástörténet és a mai társadalmi problémák iránt érdeklődők könyvespolcán is.

Egyúttal megragadjuk az alkalmat, és fölhívjuk figyelmüket az alábbi, ez évben Münchenben megjelent kötetre: Melchior Palágyi: Der Gegensatz von Geist und Leben. Schriften zur schöpferischen Verbindung von Erkenntnistheorie und Vitalismus. (Hrsg: Heiko Heublein) München: Albunea Verlag.