A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia támogatásával megjelent Horvátországban Szécsi Gábor Narativ i Razumijevanje. Filozofski prinosial teoriji narativnog sebstva (Narratíva és megértés. Filozófiai adalékok a narratív én elméletéhez) című könyve.

A nemzetközi kutatási kooperáció keretében napvilágot látott kötet a történetekben való gondolkodást és a kommunikációt egymással összefüggő, jelentés- és énformáló folyamatokként vizsgálja. Az eseményeket, cselekvéseket, gondolatokat és érzéseket időben strukturált sorozatként megjelenítő és értelemmel felruházó narratívákat olyan, az emberi létmódot jellemző gondolkodási sémákként közelíti meg, amelyek konstitutív funkcióval bírnak az ember pszichológiai valóságát illetően is. Ennek a megközelítésnek a jegyében kínál kritikai elemzést a kérdéskört érintő filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai elméletekről, külön is kitérve a narrativitás történelmi megismerésben és médiakommunikációban játszott szerepére.

Gábor Szécsi: Narativ i Razumijevanje. Filozofski prinosi teoriji narativnog sebstva (Narratíva és megértés. Filozófiai adalékok a narratív én elméletéhez) Zagreb / Dakovo, Kulturi Krug, 2024. p. 247

szecsi gabor konyv horvat narativ i razumijevanje