Megjelent Hangai Attila Alexander of Aphrodisias’ Criticism of the Stoic Theory of Perception: typos and typōsis című tanulmánya (10.1515/elen-2022-0018) az Elenchos antik filozófiatörténeti folyóiratban, open access.

A tanulmány a sztoikus érzékeléselmélet Aphrodisziaszi Alexandrosznál található kései peripatetikus kritikáját vizsgálja, különös tekintettel a benyomásnak vagy lenyomatnak (tüposz) az érzékelés és reprezentáció magyarázatában betöltött szerepére.