A BTK Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója, Gángó Gábor gyűjtésében, szerkesztésében és bevezetőjével megjelent az Early Modern Letters Online (EMLO) adatbázisában (University of Oxford, szerk. Howard Hotson és Miranda Lewis) Johann Christian von Boineburg (1622-1672) tudós levelezésének első kétszáz darabja.

http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=johann-christian-von-boineburg

A mainzi választófejedelem, Johann Philipp von Schönborn miniszterének, könyvgyűjtőnek, mecénásnak, Johann Christian von Boineburgnak a tudós levelezését részben Gángó Gábor gyűjtötte össze Németország közgyűjteményeiben. A levelezés metaadatainak közzétételével jelentősen gyarapodnak ismereteink a wesztfáliai béke utáni Európa respublica litterariá-járól annak egyik legaktívabb közreműködőjének és tudományszervezőjének életművén keresztül. Boineburg a középponti alakja volt a modern természetjog kialakulását övező vitáknak a Hugo Grotius fellépése utáni évtizedekben. Az adatbázis további kiépítése folyamatban van.

Boineburg mint politikus és mint tudós termékeny levelező volt. Levelezése Johannes Konrad Dieterichhel az 1640-es évekből dokumentálja csodálatát Hugo Grotius iránt. Az 1650-es években tudós levelezése (főleg Hermann Conringgal) a birodalmi publicisztikára összpontosít egyfelől, másfelől pedig enciklopédikus tudásmegőrző projektjére Grotiusszal a középpontban. Ezzel összefüggésben számos levele foglalkozik könyvtárának bővítésével és a respublica litteraria különböző eseményeivel. 1660 és 1664 között jelentős növekedés figyelhető meg levelezésének intenzitásában és kiterjedésében. Samuel Pufendorf Elementa jurisprudentiae universalis (1660) című művének mint a Grotiushoz való rivális megközelítésnek a megjelenése Boineburg érdeklődését a természetjog felé fordította. Ezen az alapon építette ki nemzetközi levelező hálózatát annak érdekében, hogy Grotius érdemeit megvitassa a teológia, történetírás és jogtudomány terén, valamint hogy további adatokat gyűjtsön Grotius műveiről és levelezéséről. Pufendorffal való levelezése és annak visszhangja a korai természetjogi viták középpontjába állította Johann Christian von Boineburgot egy időre.