A BTK Filozófiai Intézet kutatója, Tőzsér János A filozófiai vélekedések episztemikus státusza című OTKA K pályázata elnyerte az NKFIH támogatását.

A kutatás összefoglalója:

A kutatás a metafilozófia témakörébe tartozik. Fókuszában a szubsztantív filozófiai vélekedéseink episztemikus státuszának a vizsgálata áll, és kiindulópontja a filozófia minden területén uralkodó permanens nézetkülönbség (PN). A kutatásnak három fő célkitűzése van. Az első: értékelni a PN fényében a filozófia episztemikus teljesítményét a megoldás/megoldatlanság, tudás/nem-tudás, fejlődés/stagnálás fogalmi tengely mentén. A második: kidolgozni a PN jelenségének átfogó és fenomenológiailag plauzibilis magyarázatát. A harmadik: választ találni arra a kérdésre, hogy a PN dacára racionálisan kitarthatunk-e szubsztantív filozófiai vélekedéseink mellett, és ha igen, akkor milyen alapon tehetjük ezt meg: milyen sajátos episztemikus státusszal kell e vélekedéseinknek rendelkezniük.