A BTK Filozófiai Intézet kutatója, Hangai Attila Az emberi természet a késő antikvitásban: Plótinosz és kontextusa című OTKA FK pályázata elnyerte az NKFIH támogatását. A projekt további résztvevője Kovács Dániel (BTK Filozófiai Intézet) és Guba Ágoston (BTK Moravcsik Gyula Intézet).

A kutatás összefoglalója:

Kik vagyunk? Mi az ember? Ilyen és hasonló kérdések központi jelentőséggel bírtak a késő antikvitásban, ahogy időnként ma is. A projekt célja, hogy a késő-antik emberképet újra vizsgálja, mégpedig Plótinosz (i.sz. 3. század) pszichológiáján és az emberi autonómiáról vallott nézetein keresztül, különösképp amennyiben elődeire épít. A témaválasztás nem esetleges; Plótinosz írásai egyedi és izgalmas megfontolásokat tartalmaznak. Épít a hagyományra, de szövevényes módon. Pontosan hogyan? Ez a kérdés eleddig nem lett kielégítően megválaszolva. A kutatás célja éppen e választ megadni, Plótinosz forráshasználatának megvizsgálásával. Pontosabban, Aphrodisziaszi Alexandrosz (i.sz. 2–3. század) lélektani műveinek, Plótinosz egyik fő forrásának Plótinoszra gyakorolt hatásának elemzésén keresztül. A kutatás eredményeképp világosabb képet alkothatunk arról, hogy mennyiben használta Plótinosz Alexandrosz műveit (illetve az arisztotelészi hagyományt), valamint jobban megérthetjük Plótinosz forráshasználati módját. Továbbá, mivel egy adott hagyományban alkotó szerző adekvát értelmezéséhez elengedhetetlen a megfelelő hagyomány alapos figyelembevétele, a projektben alkalmazott módszer Plótinosz vizsgált nézeteinek jobb megértését is eredményezi: érzékeléselméletének, a kognitív funkcióknak, a test-lélek kapcsolatnak, és az autonóm cselekvésnek. Mindezek segítenek megvilágítani számunkra, hogy mi is az ember.