kis jakab dora
 
 
 

junior research fellow

Email:

Önéletrajz


List of publications

Research group
 

 Practical philosophy

Phone numbers
 
Room number
 
 

+36 1 224 6700/186

01

Kutatási terület
 

The political philosophy of John Rawls, contemporary political philosophy, the political theory of Thomas Aquinas

Kutatási projekt
 

The implicit personality-concept of John Rawls

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

2016: "Rawls és a szerződéselméleti hagyomány."
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az agresszió. 485 p., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó,2016. pp. 417-426. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.)

2015: “Dominican Influences On Aquinas' Notion of Mixed Government”: Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 21. Central European University, Budapest.

"Atomizmus vagy közösségelvűség?: A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák." pp. 3-17. Working Papers in Philosophy, 2015/7. Kovács Gábor (szerk.)

2013: „A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei”, Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola ,Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola-Asteriskos 4. 243-255.

2011: “A Mennyei Királyságtól a liberális demokráciáig”, Phronesis, 2011 tavasz-nyár.