hevizi otto 
 
 

scientific advisor

Email: hevizi.otto at abtk.hu

CV

List of publications

Research group
 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4157
 
B.7.14.
Research area
 

History of philosophy (Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Lukács), aesthetics, ethics

Research project
 

Teaching
 

Institute of Philosophy, University of Debrecen, professor

Selected publications from the last five years
 

Tempus absconditum. Rejtőzködő idő: Tizenkét előadás Kant időfilozófiájáról. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó, 2020, 336 old.

Diaphoron: Rendhagyó bevezetés a filozófia terébe. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020. (digitális kiadás)

A Liget, a Sétány, a Csarnok és a Kert: A filozófia színterei. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó, 2018, 272 old.

Fordított világok univerzuma, Jelenkor: Irodalmi és művészeti folyóirat 61:7-8 (2018), 815-827. old.

Próbakövek. Van-e aranyszabály ércnél maradandóbb? Kalligram Kiadó, 2016, 418 old.