sivado small 
 

 

assistant research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

History and philosophy of science

Telefonszámok

Room number

 

+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Research area

 

Philosophy of the social sciences, historical epistemology of the human sciences

Research project

 

Morals and Science, MTA Lendület Programme

Teaching

 

Department of Philosophy, University of Pécs

Selected publications from the last five years

 

1) Sivadó Ákos (2018): A megértés mestersége, Budapest: MTA BTK Filozófiai Intézet

2) Akos Sivado (2017): Resurrecting the Body Politick: Physiology’s Influence on Sir William Petty’s Political Arithmetick, Early Science and Medicine 22(2-3), 157–182.

3) Akos Sivado (2015): The Shape of Things to Come? Reflections on the Ontological Turn in Anthropology, Philosophy of the Social Sciences 45(1), 83–99.

bekes

 

senior research fellow

Email: bekes.vera at btk.mta.hu

CV
List of publications

Research group

 

History of Philosophy; Epistemology
Phone number
Room number

 

+36 1 224 6700/186
30
Research area

 

philosophy of science, philosophy of language, epistemology, philosophy for children (PfC), comparative history of science
Research project

 

--
Teaching

 

Eszterházy Károly College, ELTE Angelusz Róbert College
Selected publications from the last five years

 

„Minden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt”. A romantika tudáseszményéről – in – Gurka Dezső (tanulmánykötet szerk.): Tudósok a megismerés színterein – A romantikus
tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Budapest Gondolat kiadó, 2012. 39-48.o.

„Egyetemeszmék és tudományképek” –in: Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai filozófiai tradícióban – ACTA Academiae AGRIENSIS. Nova Series Tom XXXVIII. – Eger 2011. 56-64. o.

„Miért nem emlékeznek a filozófusok saját gyermekkoruk „nagy kérdéseire“?” – In: TÖBBLET – Az EMFT periodikája Kolozsvár 2010/2. 7-29.o.

"A Polányi család és a pszichoanalízis". In: Erős Ferenc - Lénárd Kata - Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról.
Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008. 15-52.o.

 

 

 

benjoe 
 

 

senior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number

 

+36 1 224 6700/4190
 
B.7.22.
Research area

 

Epistemology

Changing conceptions of Knowledge, Learning Theory, Dynamic Epistemic Logic, Models of Probability and Inductive Logic

History of Modern Philosophy and Science

Mathematical logic, Foundations of mathematical physics  
Models of Problem Solving, Heuristics

K+F
Computer Supported Learning, Augmantation, Knowledge Transfer, Learning Networks, Visualization, HCI

Research project

 

02. 01, 2017 – 09. 30, 2017  HOW DID YOU SOLVE IT? The School of Mathematical Discovery and its History (National Cultural Fund of Hungary - A2014/N6285, 300.000 HUF; City Council Balatonfüred, 300.000 HUF)

2012-2016  Narratives of the History of Hungarian Philosophy (1792-1947) (OTKA 104643)

2013-2016  Beyond Representationalism (OTKA 109098)

2013-2014  LinkedUp Challenge (Linking Web Data for Education FP7 Support Action Project)

2012-2013  (Mobilkommunikáció és Multimédia-alapú TudásTranszfer, K+F, Új Széchényi Terv (EDOP 1.2.1, MMATT.hu. Kutatásvezető)

2003-2006  FILTER project of the European Comission (Contractor and co-ordinator: The Economic and Social Institute of the Free University Amsterdam, Country report)

2003-2004  Reception and Creativity - Open Hungarian Culture / Recepció és Kreativitás, Nyitott Magyar Kultúra Projekt (MTA Filozófiai Kutatóintézet/ Institute of Philosophy, HAS)

2001-2003  E-módszerTAN (T013 PR IV., Eduweb Távoktatási Rt. / E-methods Eduweb Plc.)

2001-2002  Az eEurope Plus Akció Terv megvalósításából adódó feladatok (APERTUS Alapítvány / Koncepció a hazai távoktatás fejlesztésére. (Tudományos tanácsadó.)  /
Tasks of the eEurope Plus Action Plan  (APERTUS Public Foundation, Science Advisor)    

2000-2001  Döntéstámogató, informatikai adatbázis és szakértői rendszerfejlesztés a felsőfokú jogi továbbképzésben. (A PPKE JÁK, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet és BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékével Széchényi Terv keretében elnyert kutatási pályázat. Kutatásvezető.) / Legal Databases and Decision Support Systems in Post Graduate Legal Education (Pázmány Péter Catholic University, Deak Ferenc School of Postgr. Studies)

1999-2000  PPKE JÁK Távoktatási Programfejlesztés (a KHVM célirányzati kezelésű költségvetési finanszírozású informatikai pályázatának keretében a BME részvételével. Programfejlesztési Műhely Vezető.) / Program Development for Distance Education of the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences

Teaching

 

2018-  Milton Friedman University, Dept. of Methodology and Informatics, associate professor

2013-2017  King Sigismund University, associate professor (Head of Specialization Business Informatics, Business Intelligence)

Subjects: Artificial Intelligence and Knowledge Representation, Decision Support and Expert Systems, Knowledge-based Technologies, Research Seminar

Selected publications from the last five years

 

Benedek, András G.: Embodied Conceptions of Mathematical Understanding in the Twentieth Century: the emergence of Zoltan P. Dienes’s principles and their origin. In: Körtesi, Péter (ed.) History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference. Miskolc, Hungary, 2018.05.23-2018.05.26. Miskolc. MIME

Benedek, András G.: NETWORKED KNOWLEDGE ARCHITECTURES: Tools versus Standards of Learning Design. In: Veronika Stoffová, Zsakó László, Szlávi Péter (szerk.) New methods and technologies in education and practice: XXIX. DIDMATTECH 2016. (284 p.) pp. 257-264.

Benedek, András G.: MindTheGapp™ Between standards and practice of mobile learning experience design, International Journal on Advances in Education Research 2:(1) pp. 14-36. (2015). International Conference on Education, Social and Technological Sciences. Valencia, Spanyolország: 2014.03.13 -2014.03.15.

Benedek, András G.: Augmenting Conceptualization by Visual Knowledge Organization. In: András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. (260 p.) Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 117-130.

Benedek, András G; Goodman, Christopher P.; Gyuri, Lajos: VISUAL SEMANTIC CONCEPTUALIZATION “Conceptipedia” a Collaboration Platform for “Wikinizers”. In: Fernando J Garrigos-Simon, Carlos Rueda-Armengot, Ignacio Gil-Pechuan, Sofia Estelles-Miguel (szerk.) Strategies for Teaching in the XXI Century. 250 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. pp. 13-27.

Fazekas 200x280 
 

 

research fellow

Email: fazekas.peter at btk.mta.hu

CV
List of publications

Research group

 

History and Philosophy of Science

 

Phone number
 
Room number
 

 

+36 1 224 6700/166

26
Research area

 

Philosophy of science, Philosophy of mind, Philosophy of cognitive science
 
Research project

 

Consciousness:

My research is primarily focused on the relations of conscious experiences and physical states. I am working on a theory that is able to account for the gap between our scientific explanations and the phenomenal character of our subjective conscious experiences, while remaining compatible with current empirically motivated theories in consciousness research.

 

Reduction:

I study the ontological and epistemological aspects of reduction. Accounting for the weaknesses of currently accepted models of reductive explanations, I am working on a project that is in accord with the practice of both physical and life sciences.

 

Emergence:

I am interested in both the metaphysical problem of "strong emergence" and  the problem of "weak emergence" in the philosophy of science. I attempt to show that strong emergence can be characterized coherently, without self-contradictions; I also work on the systematization of concepts of emergence in various fields of science, and their analysis based on the current discourse in the philosophy of science.

Teaching

 

Introduction to philosophy, Philosophy of mind, Philosophy of science, Reduction and emergence

Selected publications from the last five years

 

Arkangyalok és démonok: A visszavezethetetlenség, mint nem-episztemikus kritérium

. In: Kertész Gergely, Paksi Dániel, Zemplén Gábor (szerk.): 

Emergens evolúció, Budapest: L'Harmattan, 2012, pp. 43-54.
 
Causation at Different Levels — Tracking the Commitments of Mechanistic Explanations. [with Gergely Kertész] Biology and Philosophy, 26, 365-383, 2011.

 

 

 

 

MB 
 

 

senior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

History of Hungarian Philosophy

Phone number
 
Room number

 

+ 36 1 224 6700/4191
 
B.7.24.
Research area

 

Early modern political philosophy, History of philosophy of "the long 19th century"

Research project

 

2012–2017  (OTKA K 104 643) Narratives of the History of Hungarian Philosophy (1792–1947), principal investigator; the whole budget of the project: 9.480.000,-Ft

2013–2018  (OTKA K 108 670) Arts and Scholarship in the Service of the Nation-building in the Nineteenth-Century Hungary, a member of the research group

2014–2016  The Impact of Noble Legacy in Shaping Citizenship in Central Europe, Polish-Hungarian bilateral program, a member of the research group

2016–2018  Conception of Creative City within Central Europe. Historical Images and Empirical Indices, Lithuanian-Hungarian bilateral program, a member of the research group

2017–2019  The role of intelligentsia in shaping collective identities of Poles and Hungarians in 19th and 20th centuries, Polish-Hungarian bilateral program, principal investigator on the Hungarian side; budget for 2018: 550.000,-Ft

2018–2020  Mohács 1526–2026 – Reconstruction and Historical Recollection, Research Centre for the Humanities of the HAS – University of Pécs; a member of the research group

Teaching

 

--

Selected publications from the last five years

 

Mester, Béla 2018. The Role of Aesthetics in the Works of a Professor at a Calvinist College: A Case Study on József Rozgonyi (1756–1823). In: Balogh, Piroska; Fórizs, Gergely (eds.) Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Hannover: Wehrhahn Verlag, 197–210.

Mester, Béla 2015. The Scriptures in Hungarian in Early Modernity. European Review, 23/3. 321–331.

Mester, Béla 2015. József Rozgonyi’s Critique of Kant. In: Waibel, L Violetta (ed.) Detours: Approaches to Immanuel Kant in Vienna, in Austria, and in Eastern Europe. Vienna: Vandenhoeck und Ruprecht, 191–201.

Mester, Béla 2015. Hungarian Cartesians in the Mirror of the Historiographical Narratives. Hungarian Philosophical Review, 59/2. 125–139.

Mester, Béla 2014. Th. Hobbes’ visible rhetoric: A case study of history of political ideas. Creativity Studies, 7/2. 98–107.


MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai