"Knowledge Missemination: L. Susan Stebbing, C.E.M. Joad, and Philipp Frank on the Philosophy of the Physicists" cimmel jelent meg Tuboly Ádám Tamás tanulmánya a Perspectives on Science legújabb számában. A cikk a huszadik század 20-as és 30-as éveiben megjelent fizikusok idealista filozófiai interpretációjára adott kritikai reakciókat elemzi és ezek kapcsán kínál egy narratívát a tudásdisszeminációa sikertelenségéről.

"Determinism, Physical Possibility, and Laws of Nature" címmel jelent meg Gyenis Balázs tanulmánya a Foundations of Physics folyóiratnál. A cikk a fizikai lehetőség és a fizikai törvény fogalmi kapcsolatát vizsgálja, s rámutat, hogy a determinizmus-indeterminizmus kérdése érzekényen függ e fogalmi kapcsolat természetétől. A tanulmány teljes szövege itt elérhető.

Hörcher Ferenc angol nyelvű monográfiájának címe: A Political Philosophy of Conservatism. Prudence, Moderation and Tradition, s az angol Bloomsbury Kiadónál jelent meg. A kötet egy átfogó politikai filozófia vázlata, melynek célja, hogy az igazságosság helyett a gyakorlati bölcsességet helyezze a politikai gondolkodás középpontjába.

A kötet bemutatása és tartalomjegyzéke itt olvasható.

A könyvhöz James Hankins, a Harvard Egyetem történelem tanszékének professzora írt ajánlót.

Pol Phil of Conservatism

Tuboly Ádám Tamás és Matteo Pascucci (Universitä Wien) szerkesztésében megjelent az Organon F folyóirat legújabb különszáma "Reflecting on the Legacy of C.I. Lewis: Contemporary and Historical Perspectives on Modal Logic" címmel. A különszám meghívott szerzői: Max Cresswell, Llyod Humberstone, Edwin Mares, Francesco Paoli és Claudio E. A. Pizzi.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai