Tanulmánykötet: A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

A Modern Filozófiatörténet és az Ismeretelmélet Csoport közös programjának keretében megjelent a L’Harmattan kiadónál a Laki János és Székely László által szerkesztett A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában című tanulmánygyűjtemény. A természettudósok, tudománytörténészek és filozófusok gyümölcsöző együttműködéséből keletkezett kötet hiánypótló a Kopernikusszal foglalkozó magyar irodalomban. Benne a szerzők tudományos értekezések formájában, de közérthetően mutatják be saját kutatási eredményeiket, s közvetítik egyúttal a kopernikuszi fordulattal kapcsolatos legújabb nemzetközi tudományos fejleményeket a magyar szellemi élet számára. Tanulmányaik ugyanúgy árnyalják a Kopernikusszal és követőivel kapcsolatos megcsontosodott elképzeléseket, mint amiképpen helyesbítik Arthur Koestler: Alvajárók című könyvének széles körben elterjedt, fiktív állításait. A kötetet egyaránt ajánljuk bölcsészek, természettudósok és általában mindazok számára, akik érdeklődnek Kopernikusz e nevezetes műve és annak hatása iránt.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai