Hörcher Ferenc angol nyelvű monográfiájának címe: A Political Philosophy of Conservatism. Prudence, Moderation and Tradition, s az angol Bloomsbury Kiadónál jelent meg. A kötet egy átfogó politikai filozófia vázlata, melynek célja, hogy az igazságosság helyett a gyakorlati bölcsességet helyezze a politikai gondolkodás középpontjába.

A kötet bemutatása és tartalomjegyzéke itt olvasható.

A könyvhöz James Hankins, a Harvard Egyetem történelem tanszékének professzora írt ajánlót.

Pol Phil of Conservatism

Tuboly Ádám Tamás és Matteo Pascucci (Universitä Wien) szerkesztésében megjelent az Organon F folyóirat legújabb különszáma "Reflecting on the Legacy of C.I. Lewis: Contemporary and Historical Perspectives on Modal Logic" címmel. A különszám meghívott szerzői: Max Cresswell, Llyod Humberstone, Edwin Mares, Francesco Paoli és Claudio E. A. Pizzi.

Government as a British Conservative Understands It: Comments on Oakeshott’s Views on Government címmel jelent meg Hörcher Ferenc angol nyelvű tanulmánya. Az írást a Palgrave Macmillan kiadó adta ki abban a tanulmánykötetben, mely a brit konzervativizmus klasszikusának államelméleti és kormányzattani nézeteit elemzi, Michael Oakeshott on Authority, Governance, and the State (2019) címmel. A kötet megrendelhető ezen és ezen a címen.

Oakeshott borító

Megjelent Tuboly Ádám Tamás "Advocatus Diaboli: Quine és a modális logika" (Budapest: L'Harmattan, Cogito Könyvek 12., 2019, 378. o.) című monográfiája. A kötetben Tuboly a modális kifejezéseket leíró logikának, a modális logikának a huszadk századi történetével foglalkozik, kiváltképp W. V. O. Quine logikai és filozófiai kritikáit veszi górcső alá és mutat rá arra, hogy azokat sokáig félreértették, így téves és félrevezető „bevett nézetek” alakultak ki. A kötet különösebb logikai előképzettség nélkül is olvasható, és igényt tarthat mindazok figyelmére, akik a huszadik századi logika és filozófia története iránt érdeklődnek.

Advocatus diaboli borító press page 0001

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai