A Politika- és Társadalomfilozófiai Kutatócsoport feladata a bekapcsolódás a hazai és nemzetközi kortárs politika- és társadalomfilozófiai diskurzusba. A kutatócsoport specifikus megközelítésmódjára jellemző egy eszmetörténeti kiindulópont, a klasszikus (antik görög-római és keresztény) hagyomány továbbgondolása, a természetjog relevanciájának felismerése és nyitás a történetfilozófia és a kommunikációelmélet felé.

Hörcher Ferenc (csoportvezető)

Email: horcher.ferenc at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4130

Szécsi Gábor

Email: szecsi.gabor at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4180

Turgonyi Zoltán 

Email: turgonyi.zoltan at btk.mta.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4650