Az ELTE BTK Filozófia Intézete 2014. január 14-15-én konferenciát rendez Ludassy Mária tiszteletére, melyen intézetünket - az előadások elhangzásának sorrendjében - Gángó Gábor ("Ítélőerő a politikában. Hannah Arendt és Immanuel Kant a nemzetközi rendszer labilitásáról"), Turgonyi Zoltán ("Van-e élet Sade után? Avagy: a természet közömbösebb, mint gondolnánk"), Mester Béla ("Lehetséges-e az emberi természet újradefiniálása? Neveléstörténeti esettanulmány"), Gábor György ("Korlátozza a gondviselés a szabad akaratot? Történelem és szabadság a középkori zsidó gondolkodásban"), Hörcher Ferenc ("A klasszikus liberalizmus fogalma"), valamint Kovács Gábor ("A nemzeti lényeg, a modernitás és a vereség kultúrája") képviseli.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Filozófia Intézet, Bence György terem

Intézetünk munkatársa, Demeter Tamás 2014. január 15-én "Post-Newtonian Moral Philosophy in Enlightenment Scotland: The Flight from Mathematics in the Human Sciences" címmel tart előadást a Bukaresti Egyetem Filozófia Tanszékén, majd részt vesz a tanszék által január 16-17-én rendezendő "Mechanism, Mathematics and Experiment: Early Modern Intersections" című konferencián "Hume on the Limits and Prospects of Natural Philosophy" című előadásával.

MEGHÍVÓ

Ondrej Mészáros: DEJINY MAĎARSKEJ FILOZOFIE
/Mészáros András: A magyar filozófia története/ (VEDA, Bratislava, 2013)

című monográfiájának bemutatója

2013. november 19-én a Szlovák Intézetben (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)

A "Dejiny maďarskej filozofie" (A magyar filozófia története) című monográfia arra tesz kísérletet, hogy közelebb hozza a szlovák olvasóhoz a magyar filozófiai gondolkodást. Nem véletlen a célközönség meghatározása, hiszen mind a szlovák, mind a magyar bölcselet a történelmi magyar iskolafilozófiában gyökerezik, és szinte elválaszthatatlan az egykori felső-magyarországi régiótól. A szlovák filozófia történeti feldolgozása nem kerülheti meg a történelmi Magyarország kulturális közegét. A kötet az első, amely a szlovák olvasóval kívánja közelebbről megismertetni a magyar filozófia elmúlt évszázadainak eredményeit.

Az MTA BTK Filozófiai Intézetet és az ELTE BTK szeretettel meghívja Önöket "A bölcsészettudományok hasznáról" című kerekasztal-beszélgetésre.

Résztvevők: Dezső Tamás (dékán, ELTE BTK), Botos Máté (dékán, PPKE), Hörcher Ferenc (igazgató, MTA BTK, Filozófiai Intézet) Granasztói György (Emeritus professzor, ELTE BTK, Atelier)

Téma: A néhány éve tartó válság hatására Magyarországon és szerte a világon a bölcsészettudományos képzések állami támogatását súlyosan visszavágták. A magyarázat: válság idején erre a tudománytípusra áldozni luxus. A beszélgetés során a következő felmerülő kérdésekre keressük a választ:
- vajon csakugyan olyan piacképtelen lenne-e a bölcsészdiploma?
- mivel magyarázható a bölcsész végzettség alacsony társadalmi megbecsültsége (ha egyáltalán csakugyan alacsony az)?
- vajon a 21. században anakronizmus-e az antik-keresztény hagyományra utalni a bölcsészettudományok társadalmi hasznáról szóló vitákban?
- lehetséges-e egy hosszútávú, nem pártpolitikai alapon alkotott állami stratégia elfogadása a bölcsészképzések jövőjéről?
- Milyen társadalmi veszélyeket jelent a bölcsészképzés háttérbe szorítása?

 

A rendezvény helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai