Please find further pieces of information to the CFP Arts of the city.

CFP: Arts and the City

The Institute of Philosophy of the Research Centre of the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, together with Károli Gáspár University, is organising a conference entitled Arts and the City. The conference will be held in Budapest, on 23-24 May, 2019.

The Call for Papers is available at https://artsandthecity2019.wordpress.com/ and https://artsandthecity.webnode.hu/

KEYNOTE SPEAKERS:

ANDREW GIBSON, Royal Holloway, University of London
BERNARDINE EVARISTO, writer, London (author of Lara, Soul Tourists and Blonde Roots, among other novels)
NOÉMI SZÉCSI, writer, Budapest (author of The Finno-Ugrian Vampire and Mandragora Street 7, among other novels)

Leuven University Press has expressed an interest in publishing selected papers, full chapters are expected to be submitted before 15 August, 2019.

For further details, see: https://fi.btk.mta.hu/hu/esemenyek/esemenyek/1214-cfp-the-arts-and-the-city

Ferenc Hörcher, Ágnes Györke and Borbála Jász
coorganisers

Az intézet igazgatója, Hörcher Ferenc 2018. végével lemondott mandátumáról, s így megoldást kellett találni az intézet vezetésének ideiglenes továbbvitelére. Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója az MTA elnökének engedélye alapján 2019. január 1-től maga gyakorolja az igazgató hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalási és munkáltatói jogosítványokat. Az igazgató szakmai ügyekben történő helyettesítésére pedig Varga Péter Andrást jelölte ki. Ezen szervezeti változás részeként Fodor Pál konszolidálta és összevonta az intézet az elmúlt években többször megváltozott kutatócsoport-szerkezetét, amely helyett négy témacsoport jött létre az intézetben: a Filozófiatörténeti témacsoport, a Gyakorlati filozófia témacsoport, az Ismeretelméleti témacsoport és a Tudományfilozófiai témacsoport. Az intézeti tanácsadó testület változatlan személyi összetétellel és hatáskörökkel működik tovább.

The Institute of Philosophy of the Research Centre of the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, together with Károli Gáspár University, is organising a conference entitled Arts and the City. The conference will be held in Budapest, on 23-24 May, 2019.

The Call for Papers is available at https://artsandthecity2019.wordpress.com/ and https://artsandthecity.webnode.hu/

KEYNOTE SPEAKERS:
ANDREW GIBSON, Royal Holloway, University of London
BERNARDINE EVARISTO, writer, London (author of Lara, Soul Tourists and Blonde Roots, among other novels)
NOÉMI SZÉCSI, writer, Budapest (author of The Finno-Ugrian Vampire and Mandragora Street 7, among other novels)

Registration fees:

Early Bird (until 30 April)
Full price: 55 EUR; partial fee waiver: 40 EUR
Student: 40 EUR; partial fee waiver: 25 EUR

Normal
Full price: 65 EUR; partial fee waiver: 45 EUR
Student: 45 EUR; partial fee waiver: 30 EUR

Partial registration fee waivers are available to participants from low and middle income countries, please apply before 31 March, 2019.

Please submit 250-word abstracts and short bios using the form under “Contact” at https://artsandthecity2019.wordpress.com/ before 15 February, 2019.

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága konferenciát szervez Intézetünk kutatójának, Tőzsér Jánosnak egy hónapja a Kalligram Kiadó gondozásában megjelent Az igazság pillanatai című könyvéről.
 
A konferencia időpontja: 2019. 01. 17-18.
A konferencia helyszíne: MTA PAB Székház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
Program:
január 17. (csütörtök):

12:00-12:30: Tőzsér János: Mit szeretnék tanulni Tőletek ezen a konferencián?
12:30-13:00: Schmal Dániel: A truizmusok és a filozófia
13:00-13:30: Demeter Tamás: A filozófia nem episztemikus vállalkozás
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Lautner Péter: A filozófia mint episztemikus vállalkozás. A szkeptikus diagnózis
15:30-16:00: Bárány Tibor: Várj egy pillanatot, János! A filozófiai problémák megoldása mint episztemikus vállalkozás
16:00-16:30: Bekő Éva: Metafizikai igazságok és a szenvedés megszűnése: az ind filozófia mint episztemikus vállalkozás és mint terápia
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Szolcsányi Tibor: Önreflexív racionalitás és metafilozófiai szkepszis
17:30-18:00: Nemes László: Szókratész és az igazság pillanatai
18:00-18:30: Pöntör Jenő: Az igazság pillanatai?
január 18. (péntek):
10:00-10:30: Márton Miklós: Miért lehetünk meta-metaszkeptikusok? A disszenzusból vett érv kritikája
10:30-11:00: Réz Anna: Mennyire vagyunk szkeptikusak?
11:00-11:30: Pete Krisztián: Józan ész és a filozófia szerepe
11:30-12:00: Kávészünet
12:00-12:30: Gébert Judit: Nézetkülönbségek a közgazdaságtanban
12:30-13:00: Gyarmathy Ákos: Episztemikus vonzalom és bizonyosság Tőzsér János metafilozófiájában
13:00-13:30: Dombrovszki Áron: A metafilozófiától a tudománypolitikáig
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Bernáth László: Miért tanulságos Tőzsér dogmatikus szkepticizmusa?
15:30-16:00: Komlósi Andrea: Episztemikus skizofrénia és szubjektív igazolás
16:00-16:30: Hankovszky Tamás: A disszenzus értéke
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Herpai Csaba: Episztemikus vállalkozások
17:30-18:00: Kocsis László: Filozófia konkluzív érvek nélkül. Mit jelent eljutni az "episztemikus édenbe"?

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai