Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt a

Science, Freedom, Democracy

c. konferenciára.

Időpont: 2019. július 8-9.
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán  u. 4., 7. emelet.

Program:

Monday, 8th of July

09.00-10.00: Steve Fuller: Post-Truth Epistemology: Life after Rawls and Habermas Bubble

10.00-11.00: Klemens Kappel: Science as public reason

11.00-11.20: Break

11.20-12.20: Stephanie Ruphy: Can the virtues of participative democracy be imported in scientific research? Political and epistemological prospects (and challenges) of citizen science

12.20-14.00: Lunch break

14.00-15.00: Jeroen Van Bouwel: Are transparency and representativeness of values hampering scientific pluralism?

15.00-16.00: Mark Brown: Democracy, Populism, and the Politicization of Science

16.00-16.20: Break

16.20-17.20: Heather Douglas (online): Freedom of Research and Scientific Responsibility in Democratic Societies

17.20-18.20: Hans Radder: Which science, which freedom, and which democracy?

Tuesday, 9th of July

09.00-10.00: Hugh Lacey: Participatory democracy and methodological pluralism

10.00-11.00: Phil Mullins: Michael Polanyi's Post-Critical Vision of Science and Society

11.00-11.20: Break

11.20-12.20: Peter Hartl: The ethos of science and central planning: Merton and Michael Polanyi on the autonomy of science

12.20-14.00: Lunch break

14.00-14.45: Tihamer Margitay: What can liberalism learn from science?

14.45-15.30: Dustin Olson: Public Opinion, Democratic Legitimacy, and Epistemic Compromise

15.30-16.15: Jisoo Seo: A Consequentialist Way of Looking at Values in Science

16.15-16.35: Break

16.35-17.35: Matthew Brown: Expert Authority and Autonomy

Fájdalommal tudatjuk, hogy intézetünk volt munkatársa, Dr. Sós Vilmos életének 86. évében elhunyt.

Az ismeretelmélet és a jogfilozófia területén végzett kutatásokat. A modern igazságelméletekről szóló könyve hosszú ideig fontos tájékozódási pontként szolgált.

Egyike volt annak a néhány magyar értelmiséginek (Heller Ágnes, Márkus György, Márkus Mária, Sós Vilmos és Tordai Zádor), akik 1968 augusztusában nyilvánosan tiltakoztak Csehszlovákiának a Varsó Szerződés csapatai általi megszállása ellen.

A filozófia mibenlétéről írott gondolatainak felidézésével búcsúzunk kollégánktól:

„A filozófiai érvelés nem kizárólag – talán nem is elsősorban – szigorú logikai bizonyítás, hanem az összes lehetséges érvek és ellenérvek, szándékok, motivációk legteljesebb elemzése. A filozófia nem tör bizonyosságra. … A filozófia még azokban az esetekben is kétségek után kutat, ahol az állítások és elméletek teljességgel bizonyosnak tűnnek. … A filozófia célja nem az egyirányú oktatás vagy kioktatás, hanem a párbeszéd ezzel az egyetemes hallgatósággal.” Holmi 1991. március

Búcsúztatása július 5-én, 10 órakor lesz a Kozma utca 6. szám alatti zsidó temetőben.

Az MTA BTK Filozófiai Intézetében dolgozó kollégái osztoznak a család gyászában.

sosvili

Az MTA BTK Filozófiai Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös nemzetközi konferenciát rendez

MacIntyre 90 - Practice, Tradition, Natural Law

címmel.

Időpont: 2019. június 27-28.
Helyszín: NKE, 1083 Budapest, Ludovika tér 2., főépület, 1. em., Hunyadi terem

Szervezők: Hörcher Ferenc (NKE, MTA), Paár Tamás (PPKE), Turgonyi Zoltán (MTA)

A részletes program itt érhető el.

Szabó Gábor két nemzetközi előadást tart 2019 júniusában: az első előadás helyszíne a Deparment of History and Philosophy of Science, National and Kapodistrian University of Athens, címe "Two concepts of noncontextuality"; a második előadás helyszíne a Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, Szófia, címe “Noncontextuality in physics and beyond".

Az MTA BTK Filozófiai Intézete és a CISUECO közös konferenciát rendez

Olasz-magyar találkozások béke és hidegháború között: történelem, irodalom, kultúra, eszmevilág (1945-1955)

címmel.

Időpont: 2019. június 13-14.
Helyszín: Olasz Kultúrintézet, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.

Intézetünk kutatói közül Turgonyi Zoltán a társszervező, előadást tart Hörcher Ferenc és Turgonyi Zoltán.

A konferencia nyelve olasz. A részles program itt tekinthető meg.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai