Kovács Gábor és Mester Béla előadást tartanak az MTA Veszprémi Területi Bizottsága által szervezett Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című konferencián. A konferencia programját lásd itt, az előadások összefoglalóit pedig itt. Az MTA TK munkatársaival közösen szervezett szekció egy tervezett közös nemzetközi kutatás előmunkálataiba illeszkedik.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete 2018. december 6-án, csütörtökön 9 órai kezdettel
 
Eszmék és tények

címmel emlékkonferenciát szervez Mihelics Vid halálának 50. évfordulójára.

Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, Trapéz terem

A konferencia programja itt olvasható.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete minden érdeklődőt szeretettel meghív a Paideia előadások keretében

Hévizi Ottó
Egy rendszer szívzűrjei
Kant időfilozófiájának néhány kérdéséről

című előadására.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2018. december 4., 16.00 óra

Az előadás absztraktja:

Kant A tiszta ész kritikája „legfontosabb fejezetének” mondta azt, amelyik az idői sémákról szól. Heidegger szerint is a sematizmus-fejezet alkotja Kant művének a „magvát” (Kernstück). A Kant-disszertációval induló Helmuth Plessner, velük összhangban, szintén úgy fogalmaz, hogy ez a fejezet a kanti tanítás „szíve” (Herzstück). Viszont Polányi Mihály joggal figyelmeztet arra, hogy a kanti sématan ugyanakkor „alvó szörnyeteg” is (sleeping monster), amely, ha fölébred, magával ránthat mindent, amit tudásunkról tudni vélünk. Az előadás néhány tünet vizsgálatán keresztül ennek a nagy formátumú, mondhatni „szörnyeteg” szívnek a gyengélkedését próbálja diagnosztizálni.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Szontagh Gusztáv 19. századi magyar filozófus emléktábláját avatja föl a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) a filozófus születési helyén, a szlovákiai Csenteken (Štítnik) 2018. november 28-án, szerdán, délután 13 órakor, a községházán. Az avatóbeszédet a SZMAT felkérésére intézetünk munkatársa, Mester Béla tartja. Az avatóbeszédet magyarul lásd itt, szlovákul pedig itt.

Mester Béla előadást tart Hogyan került a józan ész a balgatag szerepébe? címmel a kolozsvári egyetemen 2018. november 24-én rendezett Egyed Péter emlékkonferencián. A konferencia plakátja, programja és az előadás összefoglalója megtalálható a megfelelő szavakra kattintva, az Egyed Péter halála alkalmából írott korábbi megemlékezést lásd itt.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai